ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน เมษายน 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน เมษายน 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/04/25643,113.37204.24
02/04/25643,117.25204.49
05/04/25643,094.95203.03
06/04/25643,137.11205.79
07/04/25643,127.62205.17
08/04/25643,161.82207.41
09/04/25643,137.91205.85
12/04/25643,118.57204.58
13/04/25643,141.83206.10
14/04/25643,126.82205.12
15/04/25643,175.47208.31
16/04/25643,199.60209.89
19/04/25643,188.12209.14
20/04/25643,201.74210.03
21/04/25643,229.21211.84
22/04/25643,212.51210.74
23/04/25643,198.45209.82
26/04/25643,207.08210.38
27/04/25643,198.89209.85
28/04/25643,207.50210.41
29/04/25643,190.04209.27
30/04/25643,184.76208.92