ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน กรกฎาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน กรกฎาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/07/25643,198.34209.81
02/07/25643,217.85211.09
05/07/25643,224.05211.50
06/07/25643,235.55212.25
07/07/25643,247.05213.01
08/07/25643,245.17212.88
09/07/25643,255.04213.53
12/07/25643,251.88213.32
13/07/25643,254.45213.49
14/07/25643,289.82215.81
15/07/25643,293.07216.02
16/07/25643,261.28213.94
19/07/25643,263.74214.10
20/07/25643,259.22213.80
21/07/25643,246.49212.97
22/07/25643,252.40213.36
23/07/25643,244.08212.81
26/07/25643,236.89212.34
27/07/25643,238.25212.43
28/07/25643,250.95213.26
29/07/25643,290.68215.87
30/07/25643,267.21214.33