ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,194.26บาท-71.10-2.18 %
209.54กรัม-4.66
6,517.49ออนซ์-145.08
209,542กิโล-4,664.33