ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256397,252บาท-674.01-0.68 %
6,379.70กรัม-44.21
198,431ออนซ์-1,375.23
6,379,705กิโล-44,214.72