ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256491,198บาท1,393.291.55 %
5,982.53กรัม91.40
186,078ออนซ์2,842.84
5,982,534กิโล91,399.30