ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/256485,948บาท-6,481.78-7.01 %
5,638.14กรัม-425.20
175,366ออนซ์-13,225.26
5,638,143กิโล-425,202.00