ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/256491,774บาท1,237.581.37 %
6,020.31กรัม81.18
187,253ออนซ์2,525.13
6,020,314กิโล81,184.70