ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 95,474 บาท -5,961.90 -5.88 %
6,263.03 กรัม -391.10
194,802 ออนซ์ -12,164.51
6,263,029 กิโล -391,098.05