ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256492,925บาท13,641.7617.08 %
6,095.86กรัม894.89
189,602ออนซ์27,834.31
6,095,861กิโล894,893.75