ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เลกแอลเบเนีย (ALL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 95,474 บาท -1,521.29 -1.57 %
6,263.03 กรัม -99.80
194,802 ออนซ์ -3,104.01
6,263,029 กิโล -99,796.25