ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน มกราคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน มกราคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/01/25641,678.79110.13
04/01/25641,708.87112.10
05/01/25641,717.57112.67
06/01/25641,686.78110.65
07/01/25641,683.58110.44
08/01/25641,626.64106.71
11/01/25641,623.69106.51
12/01/25641,631.72107.04
13/01/25641,622.51106.44
14/01/25641,624.69106.58
15/01/25641,608.11105.49
18/01/25641,616.29106.03
19/01/25641,618.93106.20
20/01/25641,646.33108.00
21/01/25641,644.50107.88
22/01/25641,632.80107.11
25/01/25641,632.81107.11
26/01/25641,628.30106.82
27/01/25641,622.61106.44
28/01/25641,621.12106.35
29/01/25641,623.69106.51