ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน ตุลาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน ตุลาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/10/25641,545.04101.35
04/10/25641,554.16101.95
05/10/25641,548.42101.58
06/10/25641,548.58101.59
07/10/25641,542.14101.16
08/10/25641,547.21101.50
11/10/25641,547.55101.52
12/10/25641,551.14101.75
13/10/25641,573.80103.24
14/10/25641,584.50103.94
15/10/25641,555.69102.05
18/10/25641,551.90101.80
19/10/25641,559.57102.31
20/10/25641,566.75102.78
21/10/25641,576.97103.45
22/10/25641,587.03104.11
25/10/25641,597.06104.77
26/10/25641,590.94104.36
27/10/25641,584.21103.92
28/10/25641,584.71103.96
29/10/25641,586.26104.06