ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน เมษายน 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน เมษายน 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/04/25641,515.6899.428
02/04/25641,518.6799.624
05/04/25641,514.2499.334
06/04/25641,534.69100.67
07/04/25641,537.54100.86
08/04/25641,545.56101.39
09/04/25641,535.01100.70
12/04/25641,526.43100.13
13/04/25641,532.44100.53
14/04/25641,525.84100.09
15/04/25641,549.87101.67
16/04/25641,557.88102.20
19/04/25641,550.61101.72
20/04/25641,569.13102.93
21/04/25641,578.08103.52
22/04/25641,577.35103.47
23/04/25641,563.06102.54
26/04/25641,566.29102.75
27/04/25641,563.80102.58
28/04/25641,558.78102.26
29/04/25641,558.94102.27
30/04/25641,567.14102.80