ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,643.18บาท-16.00-0.96 %
107.79กรัม-1.05
3,352.71ออนซ์-32.65
107,792กิโล-1,049.76