ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 489,564 บาท 39,986.41 8.89 %
32,115 กรัม 2,623.09
998,894 ออนซ์ 81,587.28
32,115,183 กิโล 2,623,091.96