ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564569,217บาท6,049.211.07 %
37,340กรัม396.83
1,161,417ออนซ์12,342.65
37,340,412กิโล396,825.45