ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564560,005บาท-33,621.14-5.66 %
36,736กรัม-2,205.53
1,142,620ออนซ์-68,599.73
36,736,100กิโล-2,205,532.43