ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/2563610,485บาท30,521.585.26 %
40,048กรัม2,002.20
1,245,617ออนซ์62,275.46
40,047,530กิโล2,002,202.56