ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564526,790บาท-11,341.20-2.14 %
34,557กรัม-743.98
1,074,850ออนซ์-23,140.31
34,557,230กิโล-743,978.11