ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564491,828บาท139,798.2139.71 %
32,264กรัม9,170.70
1,003,513ออนซ์285,240.78
32,263,681กิโล9,170,704.03