ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 117,068 บาท 8,914.40 8.28 %
7,679.61 กรัม 584.78
238,863 ออนซ์ 18,188.73
7,679,610 กิโล 584,781.22