ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256485,983บาท2,061.832.46 %
5,640.42กรัม135.26
175,437ออนซ์4,206.92
5,640,421กิโล135,255.46