ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256476,360บาท-2,714.56-3.43 %
5,009.16กรัม-178.07
155,802ออนซ์-5,538.72
5,009,163กิโล-178,073.94