ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 1,034,069 บาท -22,384.07 -2.12 %
67,835 กรัม -1,468.39
2,109,889 ออนซ์ -45,671.90
67,834,510 กิโล -1,468,385.79