ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256486,742บาท1,192.041.39 %
5,690.21กรัม78.20
176,985ออนซ์2,432.21
5,690,209กิโล78,197.39