ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256371,676บาท1,271.851.81 %
4,701.90กรัม83.43
146,246ออนซ์2,595.05
4,701,904กิโล83,432.75