ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256480,144บาท2,346.553.02 %
5,257.42กรัม153.93
163,524ออนซ์4,787.83
5,257,415กิโล153,932.41