ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256484,498บาท-981.30-1.15 %
5,543.04กรัม-64.37
172,408ออนซ์-2,002.22
5,543,044กิโล-64,372.94