ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256480,144บาท53,663.18202.65 %
5,257.42กรัม3,520.28
163,524ออนซ์109,493.02
5,257,415กิโล3,520,282.21