ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 1,542.07 บาท 19.70 1.29 %
101.16 กรัม 1.29
3,146.41 ออนซ์ 40.20
101,159 กิโล 1,292.60