ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,183.40บาท-39.04-3.19 %
77.631กรัม-2.56
2,414.58ออนซ์-79.65
77,631กิโล-2,560.89