ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25651,281.21บาท-29.61-2.26 %
84.047กรัม-1.94
2,614.15ออนซ์-60.42
84,047กิโล-1,942.67