ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,102.98บาท-81.03-6.84 %
72.355กรัม-5.32
2,250.49ออนซ์-165.33
72,355กิโล-5,315.64