ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,114.88บาท-49.59-4.26 %
73.136กรัม-3.25
2,274.78ออนซ์-101.18
73,136กิโล-3,252.93