ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,731.80 บาท 196.83 12.82 %
113.61 กรัม 12.91
3,533.52 ออนซ์ 401.61
113,605 กิโล 12,912.20