ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,731.80 บาท 268.06 18.31 %
113.61 กรัม 17.58
3,533.52 ออนซ์ 546.95
113,605 กิโล 17,584.78