ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,731.80 บาท 462.95 36.49 %
113.61 กรัม 30.37
3,533.52 ออนซ์ 944.59
113,605 กิโล 30,369.15