ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,114.88บาท242.8427.85 %
73.136กรัม15.93
2,274.78ออนซ์495.48
73,136กิโล15,929.96