ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 1,731.80 บาท 825.92 91.17 %
113.61 กรัม 54.18
3,533.52 ออนซ์ 1,685.18
113,605 กิโล 54,179.90