ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25641,114.88บาท329.9142.03 %
73.136กรัม21.64
2,274.78ออนซ์673.13
73,136กิโล21,641.64