ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/09/2564 UTC19:45 UTC20/09/2564 19:45 UTC1,191.27บาท7.870.67 %1,182.441,194.45
78.147กรัม0.5277.56778.355
2,430.64ออนซ์16.062,412.612,437.12
78,147กิโล516.2877,56778,355