ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC04:55 UTC23/10/2563 04:55 UTC1,313.12บาท1.640.12 %1,309.381,314.35
86.140กรัม0.1185.89586.221
2,679.26ออนซ์3.342,671.632,681.77
86,140กิโล107.3685,89586,221