ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
14/05/2564 UTC06:20 UTC14/05/2564 06:20 UTC1,158.92บาท0.210.02 %1,155.191,159.45
76.025กรัม0.0175.78076.060
2,364.64ออนซ์0.432,357.012,365.72
76,025กิโล13.8375,78076,060