ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
24/04/2567 UTC 14:50 UTC 24/04/2567 14:50 UTC 1,756.91 บาท 2.82 0.16 % 1,739.91 1,756.91
115.25 กรัม 0.19 114.14 115.25
3,584.75 ออนซ์ 5.76 3,550.08 3,584.75
115,252 กิโล 185.29 114,138 115,252