ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
07/12/2565 UTC 09:15 UTC 07/12/2565 09:15 UTC 1,299.18 บาท 1.83 0.14 % 1,294.19 1,301.11
85.225 กรัม 0.12 84.898 85.352
2,650.81 ออนซ์ 3.73 2,640.63 2,654.75
85,225 กิโล 120.04 84,898 85,352