ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,478.48บาท-32.89-2.18 %
96.988กรัม-2.16
3,016.65ออนซ์-67.11
96,988กิโล-2,157.56