ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน กันยายน 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน กันยายน 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/09/25641,468.5096.333
02/09/25641,460.8495.831
03/09/25641,475.0096.760
06/09/25641,472.4496.591
07/09/25641,451.9195.244
08/09/25641,451.0895.190
09/09/25641,454.6295.423
10/09/25641,451.0795.190
13/09/25641,455.6495.490
14/09/25641,465.3996.129
15/09/25641,454.9195.442
16/09/25641,427.6393.652
17/09/25641,433.9894.068
20/09/25641,442.4794.625
21/09/25641,450.2795.137
22/09/25641,449.2995.073
23/09/25641,422.7593.332
24/09/25641,430.9193.867
27/09/25641,434.2694.087
28/09/25641,422.3293.304
29/09/25641,426.8193.598
30/09/25641,454.4295.409