ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,686.62 บาท -0.43 -0.03 %
110.64 กรัม -0.03
3,441.34 ออนซ์ -0.89
110,642 กิโล -28.46