ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,075.26 บาท 275.87 15.33 %
136.14 กรัม 18.10
4,234.31 ออนซ์ 562.88
136,136 กิโล 18,097.14