ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,686.62 บาท -41.98 -2.46 %
110.64 กรัม -2.75
3,441.34 ออนซ์ -85.65
110,642 กิโล -2,753.67