ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,686.62 บาท 233.61 16.34 %
110.64 กรัม 15.32
3,441.34 ออนซ์ 476.65
110,642 กิโล 15,324.64