ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,075.26 บาท 415.50 25.03 %
136.14 กรัม 27.26
4,234.31 ออนซ์ 847.78
136,136 กิโล 27,256.81