ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,686.62 บาท 12.75 0.77 %
110.64 กรัม 0.84
3,441.34 ออนซ์ 26.01
110,642 กิโล 836.38