ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยบอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,075.26 บาท 978.76 89.26 %
136.14 กรัม 64.21
4,234.31 ออนซ์ 1,997.05
136,136 กิโล 64,206.52