ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยบอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,686.62 บาท 640.97 62.70 %
110.64 กรัม 42.05
3,441.34 ออนซ์ 1,307.81
110,642 กิโล 42,047.08