ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 16:20 UTC 28/05/2567 16:20 UTC 2,081.77 บาท 6.51 0.31 % 2,065.35 2,084.23
136.56 กรัม 0.43 135.49 136.72
4,247.60 ออนซ์ 13.29 4,214.09 4,252.62
136,564 กิโล 427.27 135,486 136,725