ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC15:50 UTC01/03/2564 15:50 UTC1,385.13บาท8.320.60 %1,376.241,394.20
90.864กรัม0.5590.28191.459
2,826.18ออนซ์16.972,808.052,844.70
90,864กิโล545.6090,28191,459