ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC04:55 UTC23/10/2563 04:55 UTC1,547.92บาท4.030.26 %1,543.891,549.10
101.54กรัม0.26101.28101.62
3,158.33ออนซ์8.223,150.113,160.75
101,543กิโล264.26101,278101,621