ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/25631,839.92บาท-19.83-1.07 %
120.70กรัม-1.30
3,754.12ออนซ์-40.46
120,698กิโล-1,300.82