ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,305.13 บาท 13.47 0.59 %
151.22 กรัม 0.88
4,703.34 ออนซ์ 27.49
151,216 กิโล 883.83