ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,773.30บาท-41.16-2.27 %
116.33กรัม-2.70
3,618.21ออนซ์-83.99
116,328กิโล-2,700.30