ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 1,939.63 บาท 164.40 9.26 %
127.24 กรัม 10.78
3,957.57 ออนซ์ 335.44
127,239 กิโล 10,784.53