ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,699.74บาท-111.25-6.14 %
111.50กรัม-7.30
3,468.10ออนซ์-226.99
111,502กิโล-7,297.90