ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,739.39บาท13.890.80 %
114.10กรัม0.91
3,549.00ออนซ์28.34
114,103กิโล911.15