ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 1,611.37 บาท -74.29 -4.41 %
105.71 กรัม -4.87
3,287.80 ออนซ์ -151.58
105,705 กิโล -4,873.52