ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
21/09/2566 1,882.02 บาท 4.21 0.22 %
123.46 กรัม 0.28
3,840.02 ออนซ์ 8.58
123,460 กิโล 275.90