ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,755.55 บาท 11.05 0.64 %
115.16 กรัม 0.72
3,581.98 ออนซ์ 22.54
115,163 กิโล 724.67