ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25641,739.39บาท590.9151.45 %
114.10กรัม38.76
3,549.00ออนซ์1,205.68
114,103กิโล38,763.51