ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
21/09/2566 1,882.02 บาท 711.66 60.53 %
123.46 กรัม 46.68
3,840.02 ออนซ์ 1,452.05
123,460 กิโล 46,684.41