ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:35 UTC02/08/2564 00:35 UTC1,779.50บาท0.820.05 %1,776.541,779.50
116.73กรัม0.05116.54116.73
3,630.84ออนซ์1.673,624.813,630.84
116,734กิโล53.69116,540116,734