ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/07/2567 UTC 21:05 UTC 19/07/2567 21:05 UTC 2,353.11 บาท -43.61 -1.82 % 2,348.54 2,396.84
154.36 กรัม -2.86 154.06 157.23
4,801.23 ออนซ์ -88.99 4,791.91 4,890.45
154,363 กิโล -2,860.95 154,064 157,232