ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC06:10 UTC23/10/2563 06:10 UTC1,866.78บาท0.570.03 %1,864.331,869.51
122.46กรัม0.04122.30122.64
3,808.94ออนซ์1.163,803.943,814.50
122,460กิโล37.29122,300122,639