ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาร์เบโดส (BBD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC17:10 UTC01/03/2564 17:10 UTC1,698.02บาท-1.72-0.10 %1,697.721,723.80
111.39กรัม-0.11111.37113.08
3,464.60ออนซ์-3.503,463.993,517.20
111,389กิโล-112.53111,370113,081