ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/256475,495บาท1,403.931.89 %
4,952.45กรัม92.10
154,038ออนซ์2,864.55
4,952,452กิโล92,097.34