ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256377,909บาท-860.94-1.09 %
5,110.80กรัม-56.48
158,963ออนซ์-1,756.64
5,110,795กิโล-56,477.17