ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/256475,375บาท2,613.533.59 %
4,944.59กรัม171.45
153,794ออนซ์5,332.57
4,944,589กิโล171,446.21