ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256475,013บาท-1,784.71-2.32 %
4,920.80กรัม-117.08
153,054ออนซ์-3,641.48
4,920,796กิโล-117,076.32