ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 101,974 บาท 7,307.99 7.72 %
6,689.42 กรัม 479.40
208,064 ออนซ์ 14,911.04
6,689,422 กิโล 479,401.18