ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256474,613บาท-1,774.06-2.31 %
4,894.57กรัม-116.38
152,238ออนซ์-3,619.74
4,894,573กิโล-116,377.27