ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256474,613บาท13,611.4022.19 %
4,894.57กรัม892.90
152,238ออนซ์27,772.36
4,894,573กิโล892,902.09