ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,668.64บาท16.240.98 %
109.46กรัม1.07
3,404.64ออนซ์33.14
109,462กิโล1,065.35