ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/25631,531.88บาท-17.14-1.11 %
100.49กรัม-1.12
3,125.61ออนซ์-34.98
100,491กิโล-1,124.57