ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25641,465.17บาท21.121.46 %
96.115กรัม1.39
2,989.50ออนซ์43.09
96,115กิโล1,385.33