ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 2,079.23 บาท 398.22 23.69 %
136.40 กรัม 26.12
4,242.41 ออนซ์ 812.52
136,397 กิโล 26,123.02