ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,759.79 บาท 268.56 18.01 %
115.44 กรัม 17.62
3,590.63 ออนซ์ 547.96
115,442 กิโล 17,617.35