ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเลฟบัลแกเรีย (BGN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,759.79 บาท 702.84 66.50 %
115.44 กรัม 46.11
3,590.63 ออนซ์ 1,434.05
115,442 กิโล 46,105.75