ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเลฟบัลแกเรีย (BGN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เลฟบัลแกเรีย (BGN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 2,079.23 บาท 920.31 79.41 %
136.40 กรัม 60.37
4,242.41 ออนซ์ 1,877.78
136,397 กิโล 60,372.13