ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/25631,778,753บาท-11,664.22-0.65 %
116,685กรัม-765.17
3,629,323ออนซ์-23,799.38
116,685,429กิโล-765,167.86