ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25641,734,954บาท6,223.870.36 %
113,812กรัม408.28
3,539,957ออนซ์12,699.03
113,812,255กิโล408,283.26