ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25641,767,014บาท37,990.452.20 %
115,915กรัม2,492.16
3,605,372ออนซ์77,514.76
115,915,402กิโล2,492,157.33