ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 2,018,959 บาท 186,920.33 10.20 %
132,443 กรัม 12,261.90
4,119,435 ออนซ์ 381,387.57
132,442,895 กิโล 12,261,895.14