ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,803,432 บาท 19,491.31 1.11 %
118,304 กรัม 1,278.62
3,679,678 ออนซ์ 39,769.59
118,304,388 กิโล 1,278,621.92