ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,657,415บาท-100,146.76-5.70 %
108,726กรัม-6,569.59
3,381,748ออนซ์-204,336.94
108,725,722กิโล-6,569,585.23