ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,792,314 บาท 89,518.73 5.26 %
117,575 กรัม 5,872.39
3,656,992 ออนซ์ 182,651.78
117,575,039 กิโล 5,872,391.00