ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 3,307,398 บาท 464,589.75 16.34 %
216,964 กรัม 30,476.89
6,748,332 ออนซ์ 947,937.33
216,963,927 กิโล 30,476,892.75