ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ฟรังก์บุรุนดี (BIF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,792,314 บาท 47,396.20 2.72 %
117,575 กรัม 3,109.17
3,656,992 ออนซ์ 96,706.03
117,575,039 กิโล 3,109,170.99