ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,198.36 บาท 35.45 3.11 %
78.612 กรัม 2.33
2,445.11 ออนซ์ 72.33
78,612 กิโล 2,325.33