ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564866.50บาท-13.02-1.48 %
56.842กรัม-0.85
1,767.98ออนซ์-26.56
56,842กิโล-854.01