ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564866.50บาท-29.31-3.27 %
56.842กรัม-1.92
1,767.98ออนซ์-59.81
56,842กิโล-1,922.86