ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564866.50บาท240.8138.49 %
56.842กรัม15.80
1,767.98ออนซ์491.34
56,842กิโล15,797.06