ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564866.50บาท260.0942.89 %
56.842กรัม17.06
1,767.98ออนซ์530.69
56,842กิโล17,062.06